top of page

ביטוח לאומי

נלחמים עבורכם גם בטחנות רוח

תביעות נכות, קצבת זקנה, דמי מזונות, פיצויים בגין פעולות איבה ותאונות עבודה מוגשות לביטוח לאומי לצורך קבלת פיצויים. הבעיה: הליכים בירוקרטים מייאשים מונעים מאיתנו, או במקרה הטוב מעכבים את קבלת הזכויות המגיעות לנו מביטוח לאומי על פי חוק.

 

חוסר האונים בעמידה מול הגוף שצריך לדאוג לנו בשעת צרה לעיתים מייאש ובדיוק בנקודה הזאת המשרד שלנו נכנס לתמונה כאשר אנחנו נלחמים בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להשיג צדק עבור האנשים אותם אנחנו מייצגים.

מה אנחנו עושים? דואגים לאיסוף החומר הרפואי הדרוש ומלווים לכל אורך התהליך, מהכנה לוועדות רפואיות ועד לערעור בבית המשפט. משלב מילוי הטפסים הראשוניים ועד להצלחה בוועדות. אנחנו נלחמים לקצר את התהליכים ככל שניתן ולהשיג את הכסף הדרוש במהירות האפשרית.

על מנת שנוכל לדאוג שתקבלו את הזכויות שלכם מהמוסד לביטוח לאומי באופן נכון ומסודר צרו איתנו קשר וניתן את כל המידע וההנחיות הטובים ביותר. 

bottom of page