top of page

יפוי כח מתמשך

חשוב לדאוג עכשיו למי שידאג לנו אחר כך

יפוי כוח מתמשךהוא למעשה מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע מי יטפל בענייניו במידה ויגיע למצב שבו לא יוכל לעשות זאת בעצמו.

מסמך משפטי זה מחייב וכולל הוראות מפורטות לגבי מי יהיו האנשים שידאגו להחליט במקום אותו אדם בעניין טיפול רפואי, פיננסי או כל עניין אחר. יפוי כוח מתמשך מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי ויכנס לתוקף. הליך זה חוסך לבני המשפחה צורך במינוי אפוטרופוס, זמן וכסף.

מדוע חשוב לדאוג ליפוי כח מתמשך מראש? במקרים רבים קרובי המשפחה של אדם שאינו יכול לקבל החלטות בעצמו נמצאים בסכסוך שהופך למשפט בין קרובי המשפחה. לכן חתימה על יפוי כח מתמשך היא החלופה הטובה ביותר על פני מינוי אפוטרופוס מכיוון שההחלטות נעשות  על ידי אותו אדם בשעה שהוא צלול בדעתו.

לעריכת יפוי כח מתמשך באופן נכון ומסודר צרו איתנו קשר וניתן את כל המידע וההנחיות הטובים, האישיים והמקצועים ביותר. 

bottom of page